Galerija - Crteži

Šlemovi
Tuš u boji, drvene bojice
50 x 65 cm
1976.
Šlemovi
Tuš u boji
50 x 65 cm
1976.
Crtež iz J.N.A.
Flomasteri u boji
40 x 32 cm
1976.
Parada
Olovke u boji
75 x 55 cm
1976.
Crtež iz J.N.A.
Flomasteri u boji
40 x 32 cm
1976.
Crtež iz J.N.A.
Flomasteri u boji
40 x 32 cm
1976.
Crtež iz J.N.A.
Flomasteri u boji
40 x 32 cm
1976.
Crtež iz J.N.A.
Flomasteri u boji
40 x 32 cm
1976.
Crtež iz J.N.A.
Flomasteri u boji
40 x 32 cm
1976.
Crtež iz J.N.A.
Flomasteri u boji
40 x 32 cm
1976.
Crtež iz J.N.A.
Flomasteri u boji
40 x 32 cm
1976.
Crtež iz J.N.A.
Olovke u boji
40 x 32 cm
1976.
Iz Crne Gore
Olovka, flomasteri
42 x 50 cm
1973.
Iz Crne Gore
Olovka, flomasteri
42 x 50 cm
1973.
Soba
Olovka, tuš
48,5 x 64 cm
1977.
Osvetljena soba
Olovka, lavirani tuš
64 x 48,5 cm
1977.
Senke
Lavirani tuš, bajc, prskano
33,5 x 54 cm
1975.
Bez naziva
Olovke
70 x 100 cm
1977.
Bez naziva
Olovke
70 x 100 cm
1977.
Stolice
Olovka
64 x 40 cm
1980.
Stolice
Olovka
64 x 40 cm
1980.
Dve stolice
Olovka
40 x 64 cm
1980.
Skice za pisma iz bloka
Kombinovana tehnika
212 x 16 cm (x 6)
1981.
Pismo "E" III
Kreda, tuš
48,5 x 63,5 cm
1981.
"Pismo Evi" II
Kreda, tuš, tempera
50 x 60 cm
1981.
Pismo "E"
Kombinovana tehnika
48 x 62,5 cm
1981.
Pismo "M"
Tuš u boji, srebrni akrilik
48,5 x 63,5 cm
1981.
Crtež na ivici papira
Kineski tuš, pamučni papir
33,5 x 43 cm
1994.
Crtež na ivici
Kineski tuš, pamučni papir
37 x 49 cm
1994.
Dva trougla
Kineski tuš, ručno rađeni papir
33,5 x 43 cm
1994.
Fragment
Mastilo na ručno izrađenom papiru
40 x 50 cm
1992.
"Restrikcija" (diptih)
Ručno izrađen papir
87 x 46 cm
1994.
"Inflacija" (diptih)
Mastilo na ručno izrađenom papiru
81 x 47 cm
1994.