Kritike

Dejan Radovanović: Na liniji

Likovni opus Slobodana Abija Kneževića razvija se preko četiri decenije. Od samih početaka osnovni medij izražavanja je crtež u kome se autor najkomotnije oseća tražeći ono što sam naziva likovnom predstavom predmeta. U traženju suštine pojavnog, crtač misao nalazi i vodi linijom - najapstraktnijim i najopštijim elementom crteža, slike, predstave. Već u najranijim crežima, pre i za vreme studija, linija u Abijevom radu gubi opisivački karakter i postaje instrument analize, dekonstrukcije i rekompozicije oblika i smisla. Realitet stolica, vrata, vratanca peći - poznatih, uobičajenih i prihvaćenih predmeta, pokreće se izborom i ritmom linije koja kao laserski zrak ili skalpel zaseca i otklanja nebitno u definiciji suštine.

Ritmičnost i multiplikacija linija i njihovih karaktera i kvaliteta u crtežima iz JNA, upotrebljeni su za definisanje stroja, karea i predstave kalupa i unifikacije. Manuelno izvedeni crteži ritmičnih nizova mehaničke preciznosti, pokazuju Kneževićevu posvećenost jasnoći ideje koju saopštava. To je prvi momenat potpunog etabliranja linije kao osnovnog i najznačajnijeg sredstva u likovnom izrazu Kneževićeve misli. Upravo tu linija postaje svesna sebe i svoje moći, ocrtavajući misao i osećaj u meri daje dovoljna i sebi i predstavi.

U mediju grafike Knežević liniju dalje deifikuje čak napuštajući otiskivanje, već utiskujući, ulivajući i uslojavajući je u tkivo papira. Unosi je i kapilarno definišući format papira. Iz grafike Abi preuzima i serije, nizove čijim variranjem u kompoziciji i promeni postavljanja akcentuje ritmove i omogućava trajnost i živostu pokretu.

Najnoviji crteži kristalizujućih formi i snažnog ritma, izvedeni u crnom i belom lesonitu, liniju potpuno oslobađaju i učvršćuju. Poreklo je, naravno, u grafičkim tehnikama - kliše, ploča se gravira, ali se ne otiskuje, već se misao i suština linije ostavlja u tkivu drvene prašine, kao ožiljak ili tatoo. Tako linija dobija vidljivu treću dimenziju, kad su četvrta i posledujuće već pokazane u crtačko grafičarskom opusu Slobodana Abija Kneževića, nastalom, razvijanom i konsekventno vođenom "na liniji".

Dejan Radovanović

Drvorezi

Iz galerije "Drvorezi"

Akrilik

Iz galerije "Akrilik"