Kritike

U dosadašnjem opusu Slobodana Kneževića izrada ručno rađenih kARTona ima istoriju dugu skoro pune tri decenije. Sve je započeto početkom osamdesetih godina proteklog veka kada je ovaj grafičar iznašao autentičan način da ekskluzivno izrazi vlastitu osećajnost i jedan specifičan umetnički senzibilitet. Njegovi radovi su se sasvim "prirodno" uklopili u tadašnju postmodernističku klimu kojom je, posle decenijske dominacije konceptualizma i nematerijalne umetnosti (ideja = forma), obnavljan status i dignitet konkretnog dela. Rani kARToni su struktuirani kao slojeviti nanosi očvrsle i diskretno obojene papirne melase. Knežević postupkom kontrolisane slučajnosti ostvaruje konzistentne ali vibrantno ekspresivne kompozicije - plastičke celine kartona su se doimale poput sintetičke tvorevine uzbudljive površinske fakture, ali i kao svojevrsne reifikovane i "uosećajene" kartonske tvorevine nepravilnih oblika i neuobičajenih formata. U nekim poznijim ostvarenjima, Kneževićevi kARToni su izraženi kao zasebni formalno-prostorni objekti čije se dejstvo proširuje i na treću, prostornu dimenziju...

Stvaralačka avantura Slobodana Kneževića traje više od tri decenije. U tom periodu ovaj umetnik je ostvario izuzetno bogat i zanimljiv opus. Prevashodno grafičar, Knežević se isticao listovima jednostavnih sadržaja i motiva, jasne plastičke artikluacije i precizne izvedbene definicije. Radoznali istraživački duh često ga je odvodio u neke "granične oblasti" proklamovanih umetničkih disciplina: od papirne melase i reciklirane hartije ovaj umetnik stvara svoje "kARTone" - specifične tvorevine slojevite materijalizovane strukture. Takođe, brojne su varijacije Kneževićevog bavljenja papirom, radovima sa papirom i od papira... Kao autentične objekte on je na izložbama prezentovao i grafičke ploče sa materijalizovanim slojevima peska i boje (tehnika karborundum) a koje su, posle otiskivanja, dobile status samostalnog umetničkog dela. Ono što spaja skoro sve domene umetnikovog interesovanje jeste jedan plastički redukcionizam. Knežević stvara jednostavne ali slojevite plastičke strukture, tvorevine u kojima nastoji da iskaže jasnu, preciznu i čitku likovnu misao. Pri tome, osim u radovima ranog (pro)figuracijskog preludijskog perioda, Slobodan Knežević konstantno nastoji da autentičnim i jednostavnim likovnim jezikom iskaže esenciju vlastitih doživljaja. Pri tome, Knežević je umetnik koji odista poštuje autentičnu modernističku strukturu, umetnik koji večito nastoji da vlastito delo sazda kao autentičnu likovnu strukturu u kojoj likovni elementi (linija, boja,forma, materija) posedujuemancipovanodejstvo.

Slobodan Knežević predstavlja nam se na izložbi u Zrenjaninu izborom dela nastalim od 1981. godine do danas. Pre tog perioda u stvaralaštvu ovog umetnika dominirala je grafika, rađena klasičnim tehnikama. Medutim, kreativni nemir vodio je Kneževića dalje ka inovativnim likovnim otkrićima, koja su preoblikovala plastični govor njegovih dela, pa tako raskida sa tradicionalnom formom i stvara nekonvencionalna i netipična likovna rešenja. Iskoraci iz klasičnog likovnog miljea i prodori u savremenu likovnu znakovnost vidni su na svim radovima na ovoj izložbi: kolažima, crtežima i grafikama.

Kartoni 3

Iz galerije "Kartoni 3"

Drvorezi

Iz galerije "Drvorezi"